Nordland Arkitekter vinder tredjepræmie i Fotografihuset

Nordland Arkitekter vinder 3. præmien for en stor international arkitektkonkurrence.
Vi er stolte af at kunne præsentere vores forslag til, hvordan vi ser fotografihuset tegnet.
Nordland Arkitekter, med forslaget “Det Gyldne Snit”, var en ud af 100 deltagere som deltog i den internationale arkitektkonkurrence.

Det nye fotografihus i Oslo, på den unikke placering midt i havnebassinet, skal blive en ny attraktor i samspil med de nuværende kulturbyggerier, og skabe en sammenhængende kulturdestination, der vil trække mennesker, viden og liv til området fra nær og fjern.

Som et supplement til den planlagte kulturklynge i området skaber planlægningen af Bjørvikutstikeren og Sukerbiten sammenhæng mellem de nuværende attraktioner og bliver en vigtig brik i koblingen mellem Oslo by og havnefronten.

Projektets ide udspringer fra en kontekstuel analyse, med ønsket om at lade projektet indskrive sig i områdets historie, attraktioner og landskab.

Med sin planlægning og udformning bliver fotografihuset og udeområderne omkring en vigtig fortsættelse af Oslos havnefront, hvor byrum og attraktioner som perler på en streng skaber et unikt forløb langs vandet. Projektet indskriver sig desuden i et større kulturtræk, der binder Oslo by sammen med havnefronten og Bjørvikas nye kulturelle bygninger.

Desuden bliver projektet kulminationen på det grønne rekreative træk der løber langs Akerselva. Med sin landskabelige udformning skabes byrum der fortsætter de offentlige træk helt ud til havnekanten.

Læs og se mere om Nordland Arkitekters forslag til det nye Fotografihus her.